Paušální výdaje jsou výdaje procentem z příjmů a jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob uplatnění výdajů v daňovém přiznání fyzických osob. Podnikatelé nemusí vést daňovou evidenci, ale jen evidují příjmy a pohledávky.

Skutečné výdaje tedy nemusejí prokazovat, ale vypočítají je procentem z příjmů. Podnikatelům takto často výdaje vyjdou vyšší než byly ve skutečnosti.

Oproti minulým létům se však snížila částka, kterou můžeme na výdaje uplatnit.

Výdajový paušál podle druhu činnosti

80 %

Výdaje ve výši 80 % z příjmů, nejvýše však 800.000 Kč za rok mohou uplatnit ti, kteří mají příjmy z řemeslných živností a ze zemědělského podnikání.

60 %

60 % z příjmů, maximálně však 600.000 Kč si mohou jako výdaje uplatnit všichni, kteří mají příjmy z volných, vázaných i koncesovaných živností. 

40 %

40 % a zároveň maximálně 400.000 Kč za rok si mohou jako výdaje uplatnit z příjmů ti, kteří podnikají podle zvláštních předpisů nebo samostatné činnosti, na kterou nemáme živnostenské oprávnění.

30 %

Výdaje ve výši 30 % a maximálně 300.000 za rok z příjmů si mohou odečíst ti, kdo mají příjem z pronájmu a nájmu majetku, který však nemají zařazený v obchodním majetku.

Výdajový paušál z více druhů příjmů

Pokud máme příjmy z více druhů činností, pro která se uplatňují různá procenta výdajů, musíme příjmy evidovat zvlášť. Například provozujeme-li truhlářskou výrobu a zároveň máme příjmy ze živnostenského oprávnění, evidujeme si příjmy z truhlářské výrobky, na které lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80% a z příjmů ze živnostenského oprávnění, na které uplatníme 60%.

Nemůžeme však kombinovat skutečné a paušální výdaje, je nutné si zvolit jednu z variant.

Je také nutné vědět, že ve výdajích procentem jsou zahrnuty všechny výdaje včetně mezd, odpisů a případného paušálního výdaje na pohonné hmoty a parkovné. 

Rozhodneme-li se uplatňovat výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy (peněžní i nepeněžní), které jsme obdrželi za kalendářní rok,
  • pohledávky, které trvají k 31.12.
  • majetek, který používáme pro podnikání

Doporučujeme však uchovávat i výdajové doklady, které k našemu podnikání slouží. Ať už z důvodu případné reklamace či kontroly ze Živnostenského úřadu.

LV accounting s.r.o.

IČO: 07610335

e-mail: ucetni@lvucetnictvi.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C28160