Select Page

Základní informace o problematice DPH by měla mít každý podnikatel. Už jen proto, abyste věděli, v jakých situacích jako neplátce začít řešit DPH.

V tomto článku se dozvíte, kdy se stanete plátcem DPH, kdy identifikovanou osobou, jak se počítá obrat a kdy byste měli řešit registraci k DPH v jiném státě.

Dva nejčastější důvody k registraci DPH

Překročením obratu

Osoba povinná k dani se stává plátcem DPH, jejíž obrat za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil Kč. Obrat sledujeme tedy po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně.

Obrat je součet částek za uskutečněná plnění (za dodání zboží či poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku. Do obratu se počítají všechna zdanitelná plnění, plnění osvobozená s nárokem na odpočet i plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (§ 54 – §56a Zákona o DPH), jestliže nejsou doplňkovou činností, která je uskutečňována příležitostně. Do obratu se naopak nepočítají plnění s místem plnění v jiném státě.

Do obratu se počítají usutečněná plnění a nikoli příjem. Podstatné je, kdy byla poskytnuta služba nebo dodáno zboží. Pokud tedy uskutečníme službu v lednu, kterou vyfakturujeme 1.2. a odběratel zaplatí v březnu, musíme plnění započítat do ledna.

Do obratu nezahrnujeme předem zaplacené zálohy a prodej dlouhodobého majetku.

Dobrovolně

Podnikatelé či společnosti, které se chtějí stát po zahájení činnosti dobrovolnými plátci DPH, to nemají jednoduché.

Obecné podmínky pro registraci jsou uvedeny v daňovém řádu. Poté vyplňujeme Přihlášku k registraci DPH, kde je mimo jiné požadavek na důvod registrace. V poslední době je velká pravděpodobnost, že po podání přihlášky přijde výzva od správce daně k doplnění a doložení celé řady dotazů, které se nejčastější týkají těchto oblastí:

 • konkrétní předmět podnikání,
 • přehled dodavatelů či odběratelů,
 • přehled o majetku, jež je použit k podnikání,
 • místo, kde se činnost bude uskutečňovat,
 • počet provozoven a jejich umístění.

Pro většinu toto již není problém prokázat a další údaje již by správce daně neměl požadovat nebo případně zdůvodnit, proč již doložené nejsou dostatečné.

Kdy se stanu identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se stane podnikatel, neplátce DPH v těchto případech:

 • Pořídí z jiného členského státu EU zboží v hodnotě převyšující 326000 Kč za kalendářní rok. Musí jít o zboží, které použijeme pro ekonomickou činnost, pokud zboží použijeme pro soukromé účely, identifikovanou osobou se nestane.
 • Přijme službu od osoby, která nemá sídlo v ČR. Například platba za reklamu na Google či Facebook. Identifikovanou osobou se nestane, když je služba určena pro soukromé účely. Nezáleží však na tom, zda bude uplatněna jako daňový výdaj.
 • Poskytne službu podnikateli se sídlem v EU. Není stanoven žádný limit a identifikovanou osobou se stane již od koruny.

Kdy se musím k DPH registrovat v jiném státě?

V jiném státě se staneme plátci DPH v těchto nejčastějších případech:

 • zasíláte zboží do jiného členského státu neplátcům. Pokud např. přes eshop posíláte z ČR na Slovensko zákazníkům. Je potřeba hlídat limit, jaký je pro zasílání zboží na Slovensko. Po jeho překročení se stáváte plátci DPH na Slovensku.
 • Prodáváte zboží na Slovensku. Místo plnění je na Slovensku a je třeba si ověřit, zda nevznikla povinnost na Slovensku.
 • Poskytujete služby, které jsou spojené s nemovitostí v jiném státě.

Co je MOSS?

Povinnost podat MOSS vzniká, když jste plátci DPH či identifikovaná osoba a poskytnete telekomunikační, elektronicky poskytované, rozhlasové a televizní služby nepodnikajícím osobám (konečným spotřebitelům). V těchto případech musíte odvést DPH ve státě zákazníka. To je možné vyřešit dvěma způsoby:

 • V daném státě se zaregistrujete jako plátci DPH a budete odvádět a podávat přiznání podle místních předpisů,
 • využijete možnost daň odvést prostřednictím systému mOSS (systém jednoho správního místa – Mini one stop shop).

V rámci MOSS si podnikatel zvolí finanční úřad v libovolném státě EU a přes ten zaplatí DPH a podá přiznání v Eurech. Finanční úřad se postará o rozdělelní částek do ostatních států. Přiznání MOSS se podáá a platí čtvrtletně do 20. následujícího měsíce.

LV accounting s.r.o.

IČO: 07610335

e-mail: ucetni@lvucetnictvi.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C28160