podnikani

Osoby samostatně výdělečně činné se od roku 2021 mohou přihlásit k placení paušální daně, která jim má pomoci zjednodušit administratiru a daňové úspory. Ne všichni ale ušetří.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion korun a nejsou plátci DPH, budou moci od 1.1.2021 odvádět paušální daň. Zavedení této daně schválil senát 19.11.2020, senátoři ale k návrhu připojili některé úpravy a k definitivnímu rozhodnutí dojde pravděpodobně začátkem prosince.

“Ihned po dokončení legislativního procesu připraví Finančí správa manuál, jak o paušální režim daně požádat. Půjde o jednoduchý formulář k odeslání na místně příslušný finanční úřad,” podotýká ministryně financí, Alena Schillerová.

Výhody a výše paušální daně

Největší výhodou by mělo být snížení administrativní zátěže, protože OSVČ zaplatí pouze jednu měsíční platbu, kterou budou mít pokrytou povinnost odvést daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění. Nebudou už muset vyplňovat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Některé OSVČ, kteří na paušální daň přejdou, ušetří, ale mnohým se to, z finančího hlediska, nevyplatí.

Na rok 2020 vychází paušální daň na 5.469 Kč/měsíčně. Za celý rok odvedou OSVČ 65.628 Kč. Paušální daň zahrnuje odvod na daň z příjmů ve výši 100 Kč, na zdravotní pojištění ve výši 2393 Kč a na sociálním pojištění 2976 Kč, což je částka minimální zálohy na sociální pojištění navýšená o 15%. Toto navýšení má přinést zvýšení důchodů OSVČ. Většina platí nezbytné minimum. Zůstává samozřemě možnost přispívat vyšší částku na důchodové pojištění.

Podmínky pro registraci

Pokud splníte podmínky, že roční příjmy nepřesahují 1 milion korun a nejste plátcem DPH, musíte finančnímu úřadu oznámit do 10.1.2021, že chcete vstoupit do toho režimu. Po uplynutí lhůty nezbyde nic jiného, než se k paušální dani přihlásit až v roce 2022.

Přijdete o možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy

Pokud vstoupíte do režimu paušální daně, přijdete o možnost uplatnit daňové slevy a úlevy. Tedy i slevu na poplatníka, na manžela (či manželku), daňové zvýhodnění na děti apod. Stejně tak si nebudete moci odečíst položky, které jsou odčitatelné ze základu daně, např. úroky z hypoték, příspěvěk na penzijní a životní pojištění apod.

LV accounting s.r.o.

IČO: 07610335

e-mail: ucetni@lvucetnictvi.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C28160