Zálohy na sociální a zdravotní pojištění opět v roce 2019 porostou. K jejich výpočtu potřebujeme Nařízení vlády č 213/2018 Sb., kde najdeme informaci o výši odhadované průměrné mzdy na rok 2019.

Odhaduje se na 32.699 Kč. Oproti minulému roku, kdy byla ve výši 29.979 Kč, vzrostla o 2.720 Kč. Minimální mzda vrzoste na 13.330 Kč

Sociální pojištění

Princip výpočtu záloh zůstává stejný. Vypočítají se z daňového základu a vyměřovacím základem je pak jeho jedna polovina.

Sazba také zůstává stejná a činí 29,2 %.

Minimální roční vyměřovací základ je 12ti násobek jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 98.100 Kč. Pokud výdělečná činnost netrvá celý rok, násobí se vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala. Pokud je váš vyměřovací základ (polovina základu daně) nižší než minimální, platí pro vás minimální.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48 násobek průměrné mzdy a vychází tak 1.569.552 Kč. Při vyšších příjmech již nebudete platit důchodové pojištění.

Hlavní činnost OSVČ

Živnostníci si oproti předešlému roku připlatí na zálohách o 199 Kč více. Minimální záloha na sociální pojištění podnikatelů vzroste na 2388,-/měsíčně.

Vedlejší činnost OSVČ

Záloha pro ty, kteří vykonávají vedlejší činnost, protože např. podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu se zvedne na 955 Kč/měsíčně.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 78.476 Kč. V případě, že váš základ daně nepřesáhne tuto hranici, nebudete mít povinnost platit sociální pojištění ani nevznikne povinnost platit zálohy na další rok.

Nové zálohy

Pokud v roce 2019 pokračujete v podnikání, novou výši záloh začnete platit až následující měsíc od podání přehledu za rok 2018.

Platby záloh na sociální pojištění – změna pravidel

Další novinkou, která kdekomu zamotá hlavu, je změna termínu pro placení záloh. Doposud se platí zpětně, ale od nového roku je podnikatelé musí zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje.

Za leden tedy záloha bude splatná od 1.1. do 31.1. Ti, kdo v daném měsíci zálohu nepošlou, musí ji uhradit nejpozději do konce února.

Přechodná ustanovení

Protože tato novinka platí již od prosince 2018, jsou stanovena přechodná ustanovení.

Pokud jde o přelom roku 2018/2019, mají podnikatelé na výběr ze dvou možností. Buď zaplatí zálohu za prosinec v období 21.12.-31.12. (do 20.12. je splatná záloha za listopad 2018) nebo prosincovou zálohu nemusí posílat vůbec (penále nebude vyčísleno) a pojistné za prosinec doplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018.

V případě, že podnikatel odešle během ledna dvě platby, obě se budou považovat za zaplacené zálohy na leden 2019 – vznikne tedy přeplatek. V případě prodlení Vám sociální správa naúčtuje za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky.

Nemocenské pojištění

Po delší době se zvyšuje i minimální záloha na nemocenské pojištění. Minimální základ vzroste na 6.000 Kč a nová minimální záloha je stanovena na 138 Kč.

Další novinkou je, že se v roce 2019 se zvyšuje rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění na částku 3000 Kč – jde tedy o nový limit pro zaměstnání malého rozsahu a sociální pojištění se tak nebude odvádět při sjednané částce maximálně 2999 Kč měsíčně. Tento limit se nejvíce využije u dohod o pracovní činnosti například výkonu funkce jednatele.

Stejně jako u záloh na sociální pojištění, i u nemocenského pojištění bude platit, že pojistné bude splatné v kalendářním měsíci, na který se vztahuje.

Aby pojištění na přelomu 2018 a 2019 nezaniklo, budete muset zaplatit za prosinec do 21.1.2019 alespoň 115 Kč a do konce ledna ještě dalších 138 Kč.

Další změnou je zmírnění pravidel pro zánik nemocenského pojištění. Nyní platí, že pokud se zpozdíte s platbou pojistného, nemocenské zaniká. Nově bude platit, že když nezaplatíte za za daný měsíc v tom měsíci, můžete doplatit do konce následujícího měsíce.

Zdravotní pojištění

V příštím roce dojde i k růstu minimálních záloh na zdravotní pojištění a to na 2208 Kč, tedy více o 184 Kč oproti roku 2018.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Narozdíl od plateb záloh na sociální pojištění se splatnosti záloh nemění. Nová výše záloh se však platí již od ledna (na rozdíl od sociálního, kde se zálohy platí až po podání přehledu). To se netýká těch, kteří platí vyšší zálohy než jsou minimální. Novou výši začnete platit až po podání přehledu za rok 2018.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost (podnikáte při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu), potom se na vás nevztahuje minimální vyměřovací základ. Zálohy musíte platit od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku, vyjma zaměstnanců, kteří nemusí platit zálohy vůbec a pojistné doplatí ze skutečného zisku.

Spolu se zvýšením minimální mzdy na 13.350 Kč se zvedá i povinný odvod zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Minimální mzda v roce 2019

V roce 2019 vzroste i minimální mzda na 13.350 Kč. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok.

LV accounting s.r.o.

IČO: 07610335

e-mail: ucetni@lvucetnictvi.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C28160